Kooperatiften Sofranıza Köy Aşkı ile Doğal Ürünler
Sepet 0 items - 0.00₺ 0
Kooperatiften Sofranıza Köy Aşkı ile Doğal Ürünler
Sepet 0 items - 0.00₺ 0

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sağlamak ve ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

Bu nedenle, S.S ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (Kısaca “Atköy Kooperatifi”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca “KVK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları değerli müşterilerimizin ve internet sitemizi kullanan herkesin bilgilerine saygılarımızla sunarız:

S.S ATKÖY VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ’nin kişisel verileri işlemesinin yasal dayanağı nedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Bu gereklilik nedeniyle, sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için 6698 sayılı KVK’da belirlenen esaslar dâhilinde ve ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde kişisel verilerinizi sizlere verdiğimiz hizmetin gereği gibi ve aksamaksızın devam etmesi için hukuka uygun olarak işlemekteyiz.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
atkoykoop.com alışveriş sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitemizden bağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği şirketimiz tarafından Kredi Kartları Sahtekarlığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitemizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir.

Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. SSL sertifikalı online alışveriş sitemiz, Türkiye’nin önde gelen bankalarının sanal POS altyapılarını kullanmaktadır. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonunun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin.
Birden fazla kişinin ortak kullanımına açık bir bilgisayara önceden yüklenmiş kimi programlar vasıtası ile bu bilgilerin 3. kişilerce öğrenilme tehlikesi bulunmaktadır. S.S ATKÖY ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, sipariş vermek için kullanılan bilgisayardan yetkisiz 3. kişiler tarafından kopyalanan veya sair yollarla temin edilen bilgilerin kullanılması sebebi ile sorumlu değildir.

S.S Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bilgileri ve Veri Sorumlusu Temsilcisi Bilgileri

S.S Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Adres :Bahçelievler Mh.,

Teknik Lisesi Cd. 36 A,

Balıkesir/Altıeylül

Telefon : +9(0266) 239 6868

Faks : +9(0266) 239 6868

İnternet adresi : https://atkooykoop.com/

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Cavit Özen

Adres : Bahçelievler Mh.,

Teknik Lisesi Cd. 36 A,

Balıkesir/Altıeylül
Telefon : (0266) 239 6868

E-mail : info@atkoykoop.com

Atköy Kooperatifi kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, 6698 sayılı KVK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Atköy Kooperatifi’in, gözetimi ve kontrolü altındadır. Atköy Kooperatifi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Atköy Kooperatifi kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, vermiş olduğunuz izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Ayrıca üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Atköy Kooperatifi sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz; Atköy Kooperatifi olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVK’nın 11inci maddesine göre verisi işlenen herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Üstte (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişikliklerin olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVK’nın 4 üncü maddesi uyarınca Atköy Kooperatifi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Atköy Kooperatifi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin(İlgili Kişiler), Atköy Kooperatifi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Atköy Kooperatifi’ne kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi 266 239 6868 no’lu hattan ve ayrıca info@atkooykoop.com e-mail adresinden dilediğiniz zaman bize ulaşarak bildirebilirsiniz.

Minumum 4 Karakter
Whatsapp Chat Başlat
1
Whatsapp Chat Başlat
Merhaba ! Bizimle İletişime Geçebilirsiniz :)