ÖN
BİLGİLENDİRME FORMU

  1. SATICI’NIN

Unvanı:
S.S. Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperati

Adresi:
Bahçelievler Mah. Teknik Lise Cad. No:36/A Balıkesir
Telefon: 0 266 239 68 68
Web: www.atkoykoop.com
E-mail: bilgi@atkoykoop.com

  • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, BEDELİ VE TESLİM
    MASRAFLARI

Sözleşme
konusu mal ya da hizmetin satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Alıcının ülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarından kaynaklı her
türlü gümrük bedeli, KDV ve benzeri durumlardan oluşabilecek ücretlerden Atköy
Kooperatifi sorumlu değildir.

Alıcı’nın

[kullanıcı-adı]

Fatura
Adresi: [fatura-adresi] Teslimat Adresi: [kargo-adresi]

Sepet
İçeriği ve Toplamı : [sepet-tutar]

Sipariş
Tarihi : [tarih]

BU
TUTARA TÜM VERGİLER DÂHİLDİR.

Türkiye
içerisinden verilen siparişlerde yukarıdaki tutara KDV dâhildir.

Yurt dışına gönderilmek üzere verilen siparişlerde yukarıdaki tutara alıcının ülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarından kaynaklı her türlü gümrük bedeli, KDV ve benzeri durumlarda oluşabilecek ücretler dâhil değildir ve bu benzeri durumlardan oluşabilecek ücretlerden Atköy Kooperatifi sorumlu değildir.

ALICI
siparişi onaylaması halinde verilen sipariş ALICI’yı ödeme yükümlülüğü altına
sokmaktadır.

Ödeme
Bilgileri

Sepet
İçeriği ve Toplamı : [sepet-tutar]

Sipariş
Tarihi : [tarih]

Yapılacak
ödemelerde tüketicinin banka ile olan sözleşmesi veya mevzuat gereği
doğabilecek diğer ilave maliyetler konusunda tüketicinin hizmet aldığı banka
koşulları geçerli olacaktır.

  • ÖDEME, TESLİMAT VE İFA BİLGİLERİ

Sitemizde
kredi kartı ve banka havalesi ile ödeme kabul edilmektedir. Yapılacak
ödemelerde tüketicinin banka ile olan sözleşmesi veya mevzuat gereği
doğabilecek diğer ilave maliyetler konusunda tüketicinin hizmet aldığı banka koşulları
geçerli olacaktır.

Siparişler,
anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yerleşim yerinin konumuna bağlı
olarak 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslim edilir.

 


  • YÜKÜMLÜLÜKLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu Ön
Bilgilendirme Formunda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye
sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerlidir.


  • GENEL HÜKÜMLER

6.1.
SATICI’nın telefon yoluyla satışı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sipariş vermek
için aranan telefon numarasının kullanımı nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili
olarak ALICI’ya herhangi bir ilave maliyet yüklenmemektedir.

6.2.
SATICI’nın belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz
ettiği ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şekli bulunmamaktadır.

6.3.
SATICI’nın sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz
ettiği herhangi bir ürün bulunmamaktadır.

6.4.Ödemenin
kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda,
kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde;

23.02.2006
tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2006
tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.5. ALICI www.atkoykoop.com/  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin önbilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI iş bu “Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle; mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler ürün/ürünlerin ülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarından kaynaklı her türlü gümrük bedeli, KDV ve benzeri durumlardan oluşabilecek ücretler hariç fiyatı cayma hakkı ile ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmiş olduğunu teyit etmiş olur.


  • ALICI’NIN İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİ

İşbu
sözleşme Türk Hukuk kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve
bağlayıcılığı Türk Hukuk kuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu sözleşmenin
uygulanmasından doğacak herhangi bir ihtilafta Balıkesir Mahkemeleri yetkili
olacaktır.

İş bu
ön bilgilendirmenin uygulanmasında, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını Balıkesir Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine
yapabilir.